CIG De Stobbe

Centrum Integrale Gezinszorg

CIG de Stobbe versterkt gezinnen, geeft kansen en bouwt mee aan de toekomst!

Wij bieden residentiële en ambulante zorg aan kinderen en hun ouders. Het gezin blijft samen en we bieden begeleiding met oog voor drie pijlers:

  • het jonge kind
  • de ouders
  • de onderlinge relatie

We bieden zorg op maat voor uiteenlopende problemen. Samen met alle gezinsleden zoekt de begeleiding van De Stobbe naar oplossingen voor de bezorgdheden rond het gezin. We kiezen voor kwaliteitsvolle hulpverlening die ouders en kinderen in hun kracht zet. We doen dit vanuit een open communicatie, die zorgend en dragend wil zijn en waarin het gezin, hun omgeving en andere hulpverlening betrokken worden om samen te handelen.